Privacyverklaring

Added Accountancy B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Added Accountancy B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in verband met de website is Added Accountancy B.V.

Privacy voorwaarden Added Accountancy B.V.

Added Accountancy B.V. respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Added Accountancy B.V. vertrouwt u ons met uw privacy gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens over u c.q. uw medewerkers omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We hechten er grote waarde aan dat we veilig en op vertrouwelijke wijze omgaan met deze data.

Om dit te onderstrepen hebben wij als Added Accountancy B.V. Privacy voorwaarden vastgesteld ter voldoening aan hetgeen bepaald is in artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met inbegrip van de meldplicht datalekken. Deze Privacy voorwaarden zijn vastgesteld rekening houdend met de door onze beroepsorganisatie voorgestelde standaarden. In deze Privacy voorwaarden leggen we onder meer uit :

  • Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
  • Hoe we die gegevens gebruiken.
  • Welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van derden komen.

Klik hier om de Privacy voorwaarden van Added Accountancy B.V. te openen.

Met het van toepassing verklaren van deze Privacy voorwaarden bieden we u inzicht in ons Privacy beleid en welke afspraken daarin gemaakt zijn.

Uw rechten

Op uw verzoek kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen vier weken leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt hiervoor indien gewenst contact opnemen met Paul van Schaardenburg RA via het mailadres [email protected].

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Added Accountancy B.V. gegevens vast. Dit is het geval wanneer u uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Added Accountancy B.V.. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en/of opgegeven interesses. Added Accountancy B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Added Accountancy B.V. op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld echter nooit zonder uw expliciete toestemming.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Added Accountancy B.V. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het emailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Added Accountancy B.V.

Afmelden

Added Accountancy B.V. houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Added Accountancy B.V. geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij Paul van Schaardenburg RA via het mailadres [email protected] of schriftelijk bij Added Accountancy B.V. op het hieronder vermelde adres.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Added Accountancy B.V. over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan:

Added Accountancy B.V.
Postbus 2500
4800 CM Breda

Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Added Accountancy B.V. met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken wij ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Social media buttons

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook en LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt worden de persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van Facebook en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Added Accountancy B.V. en andere websites

Op de onze website treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Added Accountancy B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Added Accountancy B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check daarom regelmatig deze privacy verklaring oor het privacy beleid van Added Accountancy B.V.